Oxit cao nhất của một nguyên tố là ro3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Do R có công thức tối đa cùng với oxi là RO3

=>công thức với hidro là:RH2

Theo đề bài:

2/(R+2).100=5,88=>R ≈32.

Bạn đang xem: Oxit cao nhất của một nguyên tố là ro3

Do kia R là lưu hoàng (M=32(dvC)


*

Oxit cao nhất với oxi là 3

(Rightarrow) Công thức đúng theo chất cùng với H là H2R

(Rightarrow) MR = (dfrac2.1005,88-2) = 32 (g/mol)

(Rightarrow) R là lưu giữ huỳnh


Oxit tối đa của một ngulặng tố là RO 3 . Trong đúng theo chất của chính nó cùng với hidro gồm 5,88% H về khối lượng. Ngulặng tử kân hận của ngulặng tố R là

A. 27.

B. 32.

C. 16.

D. 31.


Oxit tối đa của một nguyên ổn tố ứng với phương pháp RO3. Hợp chất của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Xác định R

A. P

B. S

C. Se

D. C


Đáp án B

Hướng dẫn Oxit tối đa là RO3 → R thuộc nhóm VIA

Hợp chất cùng với hidro gồm dạng RH2

*

Đó là ngulặng tố sulfur (S)


Oxit cao nhất của một 1-1 chất R tất cả dạng RO3. Trong phù hợp chất khí cùng với hiđro thì R chiếm phần 97,531% về khối lượng. Nguyên ổn tố R là

A. S.

B. Se.

C. Phường.

Xem thêm: Tổng Hợp 20+ Ảnh Chế Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 Hài Hước, Ngộ Nghĩnh

D. Te.


Đáp án B

Oxit tối đa của một đối chọi chất X có dạng RO3.

=> Hợp chất khí với Hidro là H2R.

Ta có:

*

Vậy R là Se


Oxit cao nhất của một 1-1 chất R bao gồm dạng RO3. Trong hòa hợp chất khí cùng với hiđro thì R chiếm 97,531% về trọng lượng. Nguyên ổn tố R là

A. S

B. Se

C. P

D. Te


Đáp án B

Oxit tối đa của một solo hóa học X tất cả dạng RO3.

Xem thêm: Q&A: Có Mấy Loại Kỹ Năng Bảo Vệ Đồng Đội Trong Blade &Amp; Soul? ?

⇒ Hợp chất khí với Hidro là H2R.

Ta có:

*

Vậy R là Se


Oxit cao nhất của nguyên ổn tố R là R2O5. Trong thích hợp chất khí với hidro, R chỉ chiếm 96,15% về khối lượng, khẳng định nguim tử kăn năn của R

A. N

B. P

C. Cl

D. As


Đáp án D

Oxit của R là R2O5 => R nằm trong team VA . Hợp chất của R cùng với hiđro bao gồm công thức: RH3

*
=> R là Asen (As)


Oxit cao nhất của 1 ngulặng tố RO3 trong hòa hợp hóa học với hidrô gồm 5,88% hidrô về trọng lượng. Xác định thương hiệu nguyên tố kia và cho thấy % của R trong RO3


oxit tối đa cùng với ngulặng tố R là RO3 => đúng theo chất cùng với hidro là RH2

ta bao gồm : 200/(R + 2) = 5,88 => R = 32 (lưu lại huỳnh)


nguyên ổn tố R tạo nên cùng với hidro vừa lòng hóa học khí cách làm RH3. vào oxit cao nhất của R , oxi chiếm phần 56,34% về cân nặng . Vậy R là ?


Vì nguim tố R tạo ra với hidro phù hợp hóa học khí có công thức RH3

=> Oxit cao nhất của R là R2O5

Lại có vào R2O5, oxi chỉ chiếm 56,34% về kân hận lượng

=> (frac16 imes52R+16 imes5 imes100\%=56.34\%)

=> R = 31

=> R là Photpho


từ bỏ CT RH3 => CT oxit tối đa là R2O5

ta gồm %R / %O = 2.R / O.5 = (100%-56,34%) /56,34% nhân chéo phân chia ngang tính nha các bạn biện pháp này nhẫm nhanh hao hơn ^^!


Một nguyên tố R tạo ra hợp hóa học khí với Hidro gồm bí quyết là RH3. Trong Oxit tối đa của R, nguim tố Oxi chỉ chiếm 74,07 % về cân nặng. Xác định R

A. N

B. P

C. As

D. Si


Đáp án A

Hướng dẫn %R = 100% - %O = 100% - 74,07% = 25,93%

Hợp hóa học khí với Hidro là RH3=>b = 3

a + b = 8 =>a = 5

Công thức Oxit tối đa là R2O5

*
=2.MR =
*
2.MR= 28 MR =
*
= 14 =>R là Nitơ


r là nguim tố nằm trong nhóm a vào hòa hợp chất khí cùng với hidro thì r chiếm 97,26% về cân nặng xác minh thương hiệu R , viết ct e cùng ctct của oxit cao nhấtChuyên mục: Giáo Dục