Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Khác với phương pháp tính giá thành giản 1-1 thì điều kiện áp dụng là trong cùng một quy trình công nghệ làm ra với cùng 1 loại nguyên ổn vật liệu tuy thế kết quả mang tới tạo thành hoàn toàn Sản phẩm sự so sánh.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá thành theo hệ số

Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá chất, nông sản.

Xem thêm: Vì Sao Người Ta Phải Thu Hoạch Đỗ Xanh Và Đỗ Đen Trước Khi Quả Chín Khô

*


1. Phương pháp tính giá thành

Để tính được giá thành đến từng loại phẩm vật chính phải qua các loại sản vật chính sự so sánh về mặt hàng chuẩn.

Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phẫu Thuật Hàm Hô Webtretho, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phẫu Thuật Hàm Hô

Căn uống cứ để chọn phẩm vật chuẩn là một vào các loại mặt hàng chính nhưng nó phải có số lượng hoặc giá trị lớn.

Khi đó hệ số của mặt hàng chuẩn là 1

Giả sử đọc Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại sản phẩm A, B, C

Qa, Qb, Qc là số lượng thiết thật của các loại sản vật trên

Khi đó tổng sản vật tiêu chuẩn hoàn thành là QH

chính phủ quốc hội = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

1.1. Hệ số giá thành của từng loại sản vật được xác định nhỏng sau

Hệ số tính giá thành của phẩm vật A = Qa*Ha/Qh

Tương tự tính được hệ số mang đến SPB, SPC

1.2. Giá thành thiết thực của từng loại Sản phẩm tính theo từng khoản mục đưa ra phí

Zsx thiết thực của SPA = (CDđk + Cps – CDck) * Qa*Ha/Qh

Tương tự tính cho SPB, SPC

 2. Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành hệ số

Doanh nghiệp A trong cùng một quy trình công nghệ làm nên đồng thời thu được 2 loại sản vật A và B. Trong tháng 4/2015 có tài liệu như sau

ĐVT: 1000đ

2.1. Chi phí đem lại đầu kỳ

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 100.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: đôi mươi.000

– Chi phí mang tới chung: 30.000

2.2. Chi phí phát sinh trong kỳ tập hợp được

– Chi phí ngulặng vật liệu trực tiếp : 900.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 118.000

– Chi phí mang đến chung: 160.000

2.3. Chi phí đem tới sale dở dang cuối kỳ

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 40.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: 12.000

– Chi phí làm nên chung: 10.000

Kết quả đem lại cuối tháng hoàn thành 120 Sản phẩm A và 150 SPB

Doanh nghiệp đã xác định được hệ số tính giá thành SPA là 1, SPB là 1.2

Yêu cầu

– Tính giá thành sản phẩm A và mặt hàng B

Đáp án của ví dụ trên

– Tổng vật phẩm chuẩn

QH = 120*1+ 150*1.2 = 300

– Hệ số phân bố bỏ ra phí sản xuất( hệ số tính giá thành)

HzA = 120*1/300 = 0.4

HzB = 150*1.2/300 = 0.6

– Áp dụng phương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm

 

SẢN PHẨM A

Số lượng: 1đôi mươi Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục chi phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinch vào kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng bỏ ra phíGiá thành mặt hàng A
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành solo vị
Chi phí NVLTT100.000 900.000 40.000 960.000 0.4 384.000 3.200
Chi phí NCTT đôi mươi.000 118.000 12.000 126.000 0.4 50.400420
Chi phí đem đến chung 30.000  160.000 10.000 180.0000 0.4 72.000600
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4004220

SẢN PHẨM B

Số lượng: 150 Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục bỏ ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinch vào kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng đưa ra phíGiá thành vật phẩm B
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành đơn vị
Chi phí NVLTT 100.000 900.000 40.000 960.000 0.6 576.000 3.840
Chi phí NCTT trăng tròn.000 118.000 12.000 126.000 0.6 75.600504
Chi phí đem lại chung 30.000 160.000 10.000 180.0000 0.6 108.000720
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4005064