Pint là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự hocbong2016.net.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Pint là gì

About 320,000 gallons were transported which provided a weekly allowance of two pints per head for nearly 200,000 people during that period.
Each van of smuggled beer contains 1,500 pints, which is more than the weekly trade of a small community pub.
One White van load contains some 1,500 pints, which is more than the weekly beer sale of a small pub.
I have no evidence at present khổng lồ suggest that it would be desirable khổng lồ provide also that they should contain only pints và half pints.
The fact is that four not-so-large glasses of claret are roughly equivalent khổng lồ two pints of beer, which give sầu a reading of 73.
I consume alcohol hardly at all, but two pints of milk per day has been my habit for many years past.
Surely they could deny themselves that, or maybe the father a couple of pints of beer, khổng lồ give sầu their child milk.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả ý kiến của những chỉnh sửa viên hocbong2016.net hocbong2016.net hoặc của hocbong2016.net University Press hay của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Download Tải Microsoft Office 2010 Bản Rút Gọn, Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語