Refer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Refer là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại đụng từ quy, quy mang đến, quy vàolớn refer one"s failure khổng lồ...: quy sự thất bại là ngơi nghỉ trên... chuyển đến (ai, tổ chức triển khai nào) nhằm để ý, giao mang lại nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to lớn a tribunal: vụ việc buộc phải được gửi cho một toà án nhằm xét xửkhổng lồ refer a question to someone"s decision: giao một vấn đề mang lại ai quyết định chỉ dẫn (ai) mang lại hỏi (fan nào, tổ chức nào)I have sầu been referred to lớn you: tín đồ ta chỉ tôi đến hỏi anhlớn refer oneself: viện vào, dựa vào, nhờ vào cậy vàoI refer myself khổng lồ your experience: tôi phụ thuộc tay nghề của anh nội hễ từ coi, tđắm đuối khảoto lớn refer to lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ để tìm hiểu đúng mấy giờto lớn refer lớn a documemt: tham khảo một tài liệu ám chỉ, nói tới, nói đến, kể đếndon"t refer to lớn the matter again: đừng nói tới sự việc ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm đến, viện vào, nhờ vào, nhờ cậy vàoto refer lớn somebody for help: tìm về ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; dựa vào cậy sự giúp đỡ của ai gồm tương quan cho tới, có dục tình cho tới, bao gồm dính dáng vẻ tớikhổng lồ refer khổng lồ something: bao gồm liên quan đến việc gì hỏi ý kiếnto refer khổng lồ somebody: hỏi chủ ý airefer khổng lồ drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong ngôi trường phù hợp ngân hàng không tkhô hanh tân oán được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp theo sau bức tlỗi của ông
tham chiếuLĩnh vực: toán và tinchỉ, hướng theorefer torút ít vềrefer to asmệnh danhrefer khổng lồ drawerchỉ dẫn fan rút ít tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

Xem thêm: Enable Change Tracking For Entities, Nghĩa Của Từ Entity

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred lớn the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred khổng lồ as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used lớn The term ‘alexia’ is used to refer khổng lồ any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred lớn Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to lớn another

This plant can be referred to lớn a known species

skết thúc or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient lớn a specialist

refer a bill khổng lồ a committee


File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommkết thúc skết thúc