Relic Là Gì

Bình luận Nghĩa Của Từ Relic Là Gì ? Nghĩa Của Từ Relic Trong Tiếng Việt là ý tưởng phát minh vào bài viết bây giờ của Lễ Hội Phượng Hoàng. Theo dõi nội dung bài viết để tìm hiểu không thiếu nhé.


Bạn đang xem: Relic là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý khách hàng sẽ xem: Relic là gì


*

*

Xem thêm: Adobe Acrobat Pro 9 Free Download Full Version With Crack Acrobat 9 Pro

*

*

relic /”relik/ danh từ (tôn giáo) thành tích di tích, di vậta relic of early civilization: di tích của một nền văn uống minh (số nhiều) di hàidi tíchLĩnh vực: xây dựngdi vậtLĩnh vực: hóa học và trang bị liệuthứ tàn dưrelic lakehồ nước sótrelic radiationbức xạ tàn dưrelic structurecấu trúc sótrelic structurebản vẽ xây dựng tàn tích o vật tàn dư, di tích, di vật


*

relic

Từ điển Collocation

relic noun

ADJ. ancient | last It was the last relic of the old system. | historic/historical | precious | holy, religious, sacred, saintly

VERB + RELIC discover The relics were discovered in a lead box in the ruins of an abbey. | shelter A shrine was constructed to shelter the relics. | remove The duke secretly removed the relics from the reliquary.

RELIC + VERB survive sầu This silver belt buckle is the only relic of the imprisoned soldiers that survives.

PREPhường. ~ from Most of these guns are relics from the Boer War.

PHRASES a relic of an age/a time relics of a bygone age a relic of the time when people travelled by horse và carriage | a relic of the past They believe sầu that hunting is a relic of the past and are calling for it to be banned.

Từ điển WordNet

n.

an antiquity that has survived from the distant past

English Synonym và Antonym Dictionary

relicssyn.: keepsake memento lớn remembrance souvenir token trophy