Sau very là loại từ gì

*
Trước tiên, very Khi là một tĩnh tự, nó có nghĩa ‘chủ yếu là’ , chữ very này còn là 1 trạng tự chỉ mức độ, độ mạnh (modifying degree adverb) thường chỉ đứng trước tĩnh trường đoản cú và trạng từ bỏ. Người ta không sử dụng cùng với gần như chữ nằm trong về đối chiếu hơn với chữ the most (đối chiếu nhất)nhưng mà lại đi cùng với chữ best ( cũng là so sánh độc nhất vô nhị ) với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your oto is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive sầu than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want lớn piông xã the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have spoken to today. (correct)

Với đầy đủ tĩnh trường đoản cú, trạng trường đoản cú bạn dạng thân nó vẫn có nghĩa khôn cùng mạnh bạo ( adjectives and adverbs that have sầu strong meanings) nhỏng huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân bạn dạng xứ đọng không dùng với very, bọn họ xử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Sau very là loại từ gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc bạn cũng đừng quên terrible = very bad.

High Park in Thủ đô New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got trang chủ, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got trang chủ I was very tired. (correct)

Nhỏng chúng ta đã biết, very (adv) đứng trước và phụ nghĩa đến tĩnh tự cùng với trạng từ bỏ chứ đọng không hẳn phụ nghĩa mang đến động từ bỏ ( nếu bạn thích chữ very, sử dụng very much). Trong tiếng Anh có khá nhiều tĩnh tự với dạng –ing hay-ed như phân từ (participles) mà lại công dụng của rất nhiều chữ tất cả dạng này, dùng nhỏng là 1 trong những tĩnh tự hay như là 1 phân trường đoản cú, lắm lúc không rõ rằng. Nhất là số đông chữ có dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một số trong những quá khđọng phân từ bỏ hay được xử sử dụng như thể tĩnh tự diễn tả về tình trạng nlỗi bored/interested/pleased…dân bạn dạng xứ không hay sử dụng very với quá khứ đọng phân từ bỏ . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed với concerned là tĩnh trường đoản cú (phụ nghĩa mang đến danh từ expression)

Đối với các chữ bao gồm dạng –ing, thì dễ nhận ra khi nào là 1 trong tĩnh tự, bao giờ là một trong những phân từ rộng. Nó là 1 trong hiện giờ phân từ bỏ (present participle) lúc bao gồm túc tự trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: Dantynan: Không Thể Chống Lại Những Thằng Ngu Vì Chúng Quá Đông …?!

Họ cũng không dùng very trước rất nhiều đội chữ ban đầu với giới trường đoản cú (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have been much in evidence.

He was deeply/very much in love with her.

He was very much in demand as an teacher of English.

Quý Khách cũng nên ghi nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

lúc sử dụng chữ very much, chúng ta đừng nhằm nó thân hễ tự và túc từ. Nếu túc trường đoản cú đi theo nlắp, very much rất có thể đứng trước cồn từ bỏ hoặc very much có thể được đặt tại cuối câu. Nếu túc từ đi theo dài, very much thường đứng trước cồn trường đoản cú.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you và your family have sầu a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Xem thêm: Words And Idioms 91: Touch Base Là Gì ? Nghĩa Của Từ Touch Base Trong Tiếng Việt

Đương nhiên là các bạn không viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch ốp đỏ nữa.