Set aside là gì

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hocbong2016.net.

Bạn đang xem: Set aside là gì

Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.

Xem thêm: Có Chân Mà Chẳng Biết Đi. Quanh Năm Suốt Tháng Đứng Ì Một Nơi. Là Gì?


If a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have any legal effect, usually because they consider it to lớn have sầu been wrong:
khổng lồ decide that you will not be influenced by your own feelings or opinions because they are not important at a particular time:
Businesses that create new jobs are eligible for a tax credit, for which the state currently sets aside $đôi mươi million.

Xem thêm: Hai Cô Nằm Nghỉ Hai Phòng. Ngày Thì Mở Cửa Ra Trông. Đêm Thì Đóng Cửa Lấp Trong Ra Ngoài. Là Gì?


The budget sets aside enough money khổng lồ provide a 3.5% pay raise for the city"s roughly 1,800 non-union employees.
if a judge or court sets aside a previous decision or judgment, they state that it does not now have sầu any legal effect, usually because they consider it khổng lồ have sầu been wrong:
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) khổng lồ break up large pieces

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message