Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ

Sổ quỹ chi phí mặt được dùng đến thủ quỹ (hoặc hoàn toàn có thể giành riêng cho kế toán chi phí mặt) để đề đạt tình trạng thu cùng chi tồn quỹ chi phí mặt bằng chi phí VN của đơn vị. Sau phía trên hocbong2016.net xin phép được gửi đến chúng ta Mẫu sổ quỹ tiền khía cạnh và khuyên bảo giải pháp lập dựa theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ


1. Mẫu sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 200 (S07-DN)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày,Ngày,Số hiệu bệnh từSố tiền
thángthángDiễn giảiGhi
ghi sổbệnh từThuChiThuChiTồnchú
ABE123G
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …

Sổ quỹ tiền mặt này còn có … trang, khắc số trường đoản cú trang 01 đến trang …

Ngày msống sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

 

*
Sổ quỹ tiền khía cạnh theo thông bốn 200

2. Mẫu sổ quỹ chi phí phương diện theo thông bốn 133 (S04a-DNN)

Đơn vị: ………………………..

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ………

Ngày, tháng ghi sổNgày, tháng hội chứng từSố hiệu triệu chứng từDiễn giảiSổ tiềnGhi chú
ThuChiThuChiTồn
ABE123G

Mẫu sổ quỹ chi phí mặt này có …. trang, khắc số từ trang 01 mang đến trang …

– Ngày mlàm việc sổ: ……

Ngày … mon … năm …
Người lập biểu(Ký, bọn họ tên)Kế toán thù trưởng(Ký, họ tên)Người đại diện theo pháp luật(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trường vừa lòng mướn các dịch vụ kế toán, kế toán trưởng phải ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề hình thức dịch vụ kế toán và thương hiệu đơn vị hình thức dịch vụ kế toán.

*
Sổ quỹ chi phí phương diện theo thông tư 133

3. Sổ quỹ tiền phương diện theo thông bốn 107 (S11-H)

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt)

Ngày, tháng ghi sổNgày, mon triệu chứng từSố hiệu bệnh từDiễn giảiSố tiềnGhi chú
ThuChiTồn
ABCD123E
Số dư đầu kỳ
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
Cộng tạo ra ngày
Cộng lũy kế tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm
Sổ quỹ chi phí mặt này có … trang, đặt số trường đoản cú trang 01 mang đến trang …Ngày mlàm việc sổ: ……………………………………………..

Ngày … tháng… năm……….

NGƯỜI LẬP. SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

*
Sổ quỹ tiền khía cạnh theo thông bốn 107

4. Hướng dẫn điền sổ quỹ chi phí mặt

Thủ quỹ sử dụng mẫu sổ quỹ tiền mặt nhằm phản ảnh tình trạng thu, chi tồn quỹ chi phí mặt phẳng chi phí cả nước của chúng ta. Mỗi thủ quỹ dùng một sổ hay là 1 số trang sổ.

Xem thêm: Viết Lại Câu :1 - Second Conditional In English

Kế toán thù cũng rất có thể áp dụng sổ này nhằm thống kê cụ thể quỹ chi phí khía cạnh. Tên sổ quỹ tiền mặt sẽ được sửa lại là “Sổ kế tân oán chi tiết quỹ tiền mặt”.

Cnạp năng lượng cứ nhằm ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu cùng Phiếu bỏ ra đã làm được triển khai nhập, xuất quỹ.

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ quỹ chi phí mặtCột B: Ghi ngày tháng của Phiếu đưa ra, Phiếu thu.Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu cùng số hiệu Phiếu bỏ ra thường xuyên từ bỏ nhỏ mang lại phệ.Cột E: Ghi nội dung nhiệm vụ tài chính của Phiếu bỏ ra, Phiếu thuCột 1: Số chi phí nhập quỹ.Cột 2: Số tiền xuất quỹ.Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày.

Xem thêm: Câu Đố: Thân Dài Lưỡi Cứng Là Ta. Hữu Thủ Vô Túc, Đố Là Cái Chi? Là Gì?

Định kỳ kế toán khám nghiệm cùng đối chiếu thân “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ chi phí mặt”, ký kết tên xác nhận vào cột G (Nếu có)

Sổ quỹ tiền mặt được thủ quỹ sử dụng Một trong những các bước của bản thân mình. Với mọi share trên trên đây, bản thân tin chắc chắn là độc giả sẽ làm rõ hơn về gần như văn bản này.