Chuyển cá câu sau sang bị động they told me that you were the best architect in this city chuyển cá câu sau sang bị động 1 they told

Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệgiáo dục và đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với buôn bản hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập từ nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

EXERCISE 1:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

Bạn đang xem: Chuyển cá câu sau sang bị động they told me that you were the best architect in this city chuyển cá câu sau sang bị động 1 they told

1. They told me that you were the best architect in this city.

2. She reported that the flowers were killed by frost.

3. Some people inkhung me that the director is going to take a business trip lớn Englvà.

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

5. He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. They promise that the performance will start on time.

7. He recommends that we should stay at the thành phố center.

 


*

1. I was told that you were the architect in this thành phố.

2. It was reported that the flowers were killed by frost.

hoặc The flowers were reported lớn be killed by frost.

3. I am informed that the director is going to lớn take a business trip lớn Engl&.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we should stay at the thành phố center


*

1.I was told that you were the architect in this thành phố.

2.It was reported that the flowers were killed by frost./ The flowers were reported lớn be killed by frost.

3.I am informed that the director is going khổng lồ take a business trip lớn Engl&.

4.It was announced that the meeting was delayed until next week.

5.It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6.It is promised that the performance will start on time.

7.It is recommended that we should stay at the thành phố center.


*

1. They told me that you were the best architect in this đô thị.

I was told that you were the architect in this city.

Xem thêm: Top 12 Lời Chúc Buổi Sáng Bằng Thơ Chúc Buổi Sáng Hài Hước, Dí Dỏm Nhất

2. She reported that the flowers were killed by frost.

.It was reported that the flowers were killed by frost./ The flowers were reported khổng lồ be killed by frost.

3. Some people inkhung me that the director is going to take a business trip to England.

I am informed that the director is going to lớn take a business trip to England.

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.

.It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. They promise that the performance will start on time.

.It is promised that the performance will start on time.

7. He recommends that we should stay at the thành phố center.

It is recommended that we should stay at the city center.


Đúng 0
Bình luận (0)
Lê Nguim HạoNguyễn Hoàng Duy Hùngđưa lịch sự th ttl môn giờ anh kìa


Đúng 0
Bình luận (5)

1.I was told that you were th best architect in this city

2. The flowers were reported to be killed by frost

3.I am informed that the director is going to take a business trip tp England

4.The meeting was announced khổng lồ be delayed until net week

5.This cotton was discovered lớn be grown in Egypt

6. The performance is promised to start on time

7. We are recommended to lớn stay at the thành phố center


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự như

Chuyển thanh lịch câu bị động

1. They told me that you were the best architect in this city

2. She reported that the flowers were killed by frost

3. Some people inform me that the director is going to take a business trip khổng lồ Englvà

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week

5. He discovered that this cotton was grown in Egypt


Lớp 7 Tiếng anh Luyện tập tổng vừa lòng
1
0

CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG.

1. They told me that you were the best architect in this cty.

2. She reported that hte flowers were killed by frost.

3. Some people inkhung me that the direator is going to lớn take a business trip lớn England

4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.

5. He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6.They promise that the performance will strar on time.

7.The director notifies all the worked that they will havr to lớn work extra hard this month.

8. We belived that Alice would pass the driving test.

9. He rocommends that we should stay at the đô thị xenter.

10.They have persuaded me that they will go with me to lớn the stadium.

Xem thêm: Thực Tiễn Là Cơ Sở Của Nhận Thức, Hãy Cho Ví Dụ Và Chứng Minh Điều Đó

11. They have decided that the company will go to the beach together at the week.


Chuyên mục: Giáo Dục