Thợ mộc tiếng anh là gì

As they grew, boys were given practical training by their fathers in agriculture or in a trade, such as carpentry.

Bạn đang xem: Thợ mộc tiếng anh là gì


Most likely, Jesus supported his mother and his younger brothers and sisters by working as a carpenter.
11 During his years in Nazareth, Jesus learned the carpentry trade, likely from his adoptive sầu father, Joseph.
Đối cùng với bọn họ, ngài chưa phải là bạn xa lạ—ngài đã bự lên và hành nghề thợ mộc nhiều năm trong thành của họ.
He was no stranger to them —he had grown up in their đô thị, and for years he had worked among them as a carpenter.
Sau chiến tranh, ông kiếm sinh sống bằng nghề thợ mộc và trnghỉ ngơi nên tích cực và lành mạnh trong thiết yếu trị, kéo Đảng Dân nhà Xã hội.
After the war, he earned a living as a carpenter & became active sầu in politics, joining the Social Democratic Party.
Giô-sxay cũng dạy dỗ ngài nghề thợ mộc, do Giê-su được Hotline là “fan thợ mộc, nam nhi Ma-ri” (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3).
Để hoàn tất công trình xây dựng này, sẽ buộc phải cho “gần như vật dụng nghề thợ”—của cả nghề thợ mộc, thợ kyên khí và thợ kyên trả.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Chung Của Lớp Bò Sát, Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Lớp Bò Sát


Indeed, “every sort of craftsmanship” —including woodworking, metalworking, và jeweling— would be needed khổng lồ complete this project.
Một tín đồ như thế nào đó rất có thể nghiên cứu về nghề thợ mộc với cũng học tập được rất nhiều bằng phương pháp quan liêu liền kề những người thợ tay nghề cao.
(Lu-ca 2:41-50) Ngài Khủng lên trên thành Na-xa-lạnh lẽo cùng học tập nghề thợ mộc, chắc hẳn từ bỏ cha nuôi là ông Giô-sxay.—Ma-thi-ơ 13:55.
(Luke 2:41-50) As he grew up in the đô thị of Nazareth, he learned khổng lồ be a carpenter, undoubtedly from his adoptive sầu father, Joseph. —Matthew 13:55.
Sự huấn luyện và đào tạo nhưng mà Chúa Giê-su nhận được khi làm cho nghề thợ mộc hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới sự bảo ban của ngài như thế nào?
Trsinh sống về Na-xa-rét; thường xuyên vâng phục phụ vương mẹ; học nghề thợ mộc; Ma-ri gồm thêm tư nam nhi và những phụ nữ (Mat 13:55, 56; Mác 6:3)
Returns lớn Nazareth; continues subject to parents; learns carpentry; Mary has four more sons, as well as daughters (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)
Justin Martyr, người sống vào nuốm kỷ thứ hai CN, viết về Chúa Giê-su: “khi sinh sống với họ, ngài hành nghề thợ mộc, sản xuất cày với ách”.
Justin Martyr, of the second century C.E., wrote of Jesus: “He was in the habit of working as a carpenter when among mỏi men, making ploughs and yokes.”
Trong Dialogue With Trypho, Justin Martyr, thuộc nạm kỷ sản phẩm hai CN, viết về Chúa Giê-su: “Ngài thân quen làm cho nghề thợ mộc Lúc sinh sống thân loài fan, có tác dụng cày với ách”.
In his Dialogue With Trypho, Justin Martyr, of the second century C.E., wrote of Jesus: “He was in the habit of working as a carpenter when aước ao men, making ploughs and yokes.”
* Zion’s Watch Tower of January 1, 1900, said: “Tradition declares that Joseph died while Jesus was yet young, & that the latter took up the carpenter’s trade and became the tư vấn of the family.
Giê-su học nghề thợ mộc vị trí cha nuôi là Giô-sép; do đó không những người dân ta gọi ngài là “con tín đồ thợ mộc” nhưng còn được gọi ngài là “thợ mộc” nữa (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3).

Xem thêm: Quy Định Và Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc, Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc


Jesus learned carpentry from his adoptive father, Joseph; thus, he was called not only “the carpenter’s son” but also “the carpenter.”—Matthew 13:55; Mark 6:3.