TÍNH ĐA DẠNG CỦA PROTEIN ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI

Câu hỏi:Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi:

A.Thành phần, số lượng với trật tự sắp xếp những axitamin vào phân tử prôtêin.

Bạn đang xem: Tính đa dạng của protein được quy định bởi

B.Nhóm R của các axit amin.

C.Nhóm amin của những axit amin.

D.Liên kết peptit.

Lời giải:

Đáp án đúng:A.Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axitamin vào phân tử prôtêin.

Giải thích:

Prôtêin có tính đa dạng với đặc thù: được quy định bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp xếp của những aa trong chuỗi pôlipeptit.

*

Cùng hocbong2016.net kiếm tìm hiểu thêm về Protein nhé

Ngoài ADoanh Nghiệp với ARN thì prôtêin cũng là một đại phân tử sinch học được cấu tạo theo nguyên ổn tắc đa phân, mà lại các đơn phân củaprôtêin là cácaxit amin (aa).Prôtêingồm cấu trúc cùng chức năng cụ thể như sau:

1. khái niệm Protein là gì?

Protein, tuyệt còn gọi làchất đạm,là những đại phân tử sinch học, gồm cấu trúc phức tạp cùng đóng sứ mệnh quan liêu trọng trong hoạt động của tất cả các cơ quan tiền của cơ thể.

Các protein thực hiện hầu hết những công việc trongtế bàocùng cần thiết đến cấu trúc, chức năng cùng sự điều chỉnh của những mô và cơ quan của cơ thể.

Protein được tra cứu thấy khắp cơ thể — trong cơ, xương, da, tóc và hầu như mọi bộ phận hoặc mô không giống của cơ thể. Protein đóng mục đích nhưcác enzym tạo ra nhiều phản ứng hóa học cùng hemoglobin vận chuyển oxy trong ngày tiết của chúng ta.

2. Cấu trúc prôtêin

a.Cấu trúc hóa học prôtêin:

- Khối lượng 1 phân tử của một aa bằng 110đvC

- Mỗi aa gồm 3 thành phần:

+ Nhóm cacbôxy - COOH

+ Nhóm amin- NH2

+ Gốc hữu cơ R (gồm 20 loại không giống nhau) => có trăng tròn loại aa khác nhau.

- Công thức tổng quát của 1 aa

*
Hình 1: Cấu tạo của axit amin

- Các aa liên kết với nhau bằng liên kết peptit (đội amin của aa này liên kết với nhóm cacbôxin của aa tiếp theo và giải phóng 1 phân tử nước) tạo thành chuỗi pôlipeptit. Mỗi phân tử prôtêin gồm 1 tốt nhiều chuỗi pôlipeptit.

Xem thêm: Cách Tính Trạch Bảo Là Gì ? Trạch Tử Có Làm Nhà Được Không? Những Trạch Nào Nên Và Không Nên Xây Nhà

*
Hình 2: Liên kết peptit vào phân tử protein

b. Cấu trúc không gian:

Prôtêin gồm 4 bậc cấu trúc cơ bản như sau:

Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa vào chuỗi pôlipeptit.

Cấu trúc bậc 2: là chuỗi pôlipeptit bậc 1 bao gồm câu trúc xoắn hình lò xo.

Cấu trúc bậc 3: vị cấu trúc bậc 2 uốn khúc đặc trưng mang lại mỗi loại prôtêin.

Cấu trúc bậc 4: vì nhiều cấu trúc bậc 3 kết hợp thành khối cầu.

Prôtêin chỉ thực hiện được chức năng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Hình 3: Cấu trúc hoá học của protein

3. Tính chất của prôtêin:

Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù: được quy định bởisố lượng+thành phần+trật tự sắp xếpcủa những aa trong chuỗi pôlipeptit.

4. Chức năng của prôtêin:

- Thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào.

-Xúc tác cho những phản ứng sinh hóa.

-Điều hòa sự trao đổi chất.

-Bảo vệ cơ thể.

→ Prôtêin đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, quy định những tính trạng cùng các tính chất của cơ thể sống.