Tính nồng độ ion trong dung dịch

Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ lại kiến thức và kỹ năng căn bản của tất cả học tập kì 1. Vì vậy, không chỉ là nắm vững lí ttiết nhưng những em bắt buộc thay được cả phần bài tập cmùi hương 1. Dưới phía trên Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài tập hóa 11 cmùi hương 1 cụ thể với rất đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Tính nồng độ ion trong dung dịch

I. các bài luyện tập hóa 11: Chất điện li. Viết phương thơm trình điện li

1. Phần đề:

*

Những bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ Những hóa học tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được Hotline là hầu như chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối hạt là những chất điện li.

+ Chất điện li táo tợn là hóa học lúc rã trong nước, những phân tử hoà tan những phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các hỗn hợp bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu không còn các muối hạt. Pmùi hương trình năng lượng điện li của chất năng lượng điện li khỏe mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ Chất điện li yếu là chất khi rã nội địa chỉ bao gồm một vài phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong hỗn hợp, gồm:

Các axit vừa phải với yếu hèn như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu đuối thực hiện mũi thương hiệu 2D ().

- Các chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- Các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: Dựa vào định lao lý bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối bột, còn tuỳ vào kết cấu nhưng cho các muôi trường khác nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit dạn dĩ, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu ớt, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu đuối, bazơ yếu

Còn tuỳ vào nơi bắt đầu cố thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa ko thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Những bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. các bài tập luyện hóa 11: Xác định muối bột từ bỏ các ion đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: Xác định muối bột trường đoản cú các ion mang lại sẵn vào dung dịch

Có 4 hỗn hợp, mỗi dung dịch chỉ chứa một một số loại cation và một một số loại anion. Các nhiều loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp nhằm tạo nên 4 hỗn hợp muối bột tan. Ion làm sao tạo ra ít muối bột tung tốt nhất thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới chế tác muối rã. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo kết tủa cùng với CO32- và SO42- yêu cầu muối bột tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ tạo nên kết tủa cùng với CO32- bắt buộc muối bột chảy vẫn là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

các bài tập luyện hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định lao lý bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định hình thức bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: các bài tập luyện axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: các bài tập luyện axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: Nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Top 13 Bài Văn Tả Con Gà Trống Nhà Em Hay Chọn Lọc (Dàn Ý + 12 Mẫu)

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bởi 9/10 V để chiếm được dung dịch gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Khi Sở Thú Bị Cháy Con Gì Chạy Ra Đầu Tiên ? Sở Thú Bị Cháy, Con Gì Chạy Ra Đầu Tiên

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V nhằm nhận được dung dịch bao gồm pH = 4.


Chuyên mục: Giáo Dục