Tôi không biết nói tiếng anh in english with examples

lúc tôi test nói tiếng Vendomain authority lần trước tiên trong các bước rao giảng, một phụ nữ Vendomain authority đáp lại: “Tôi ko nói được giờ Anh”.

Bạn đang xem: Tôi không biết nói tiếng anh in english with examples


When I first tried lớn speak Venda in the public witnessing work, a Venda lady replied: “I don’t speak English.”
Seth Oppong, quản trị Giáo Hạt Abomosu vào Phái Sở Truyền Giáo Ghamãng cầu Accra West nói: “Hầu hết thiếu phụ thành niên làm việc những thị trấn với làng mạc mạc của chúng tôi ko nói được giờ Anh.
“Most adult women in our towns and villages do not speak English,” says Seth Oppong, president of the Abomosu District in the Ghamãng cầu Accra West Mission.
lúc tôi mang đến tôi không nói được 1 tự tiếng Pháp và tôi hình như vẫn phát âm được anh ấy vẫn nói về cái gì.
When I arrived I didn"t speak a word of French, & I still seemed lớn underst& what it was he was saying.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, dẫu vậy tôi sẽ không nói tiếng Pháp kể từ lúc tôi được thừa nhận có tác dụng bé nuôi trong một mái ấm gia đình nói giờ đồng hồ Anh lúc còn nhỏ tuổi.
French was my first language, but I hadn’t spoken it since I was adopted into an English-speaking family as a small child.
Không gồm ai nghe nói cho trị trấn Yarome cả, bởi thế tôi đúng là ở xđọng kỳ lạ quê tín đồ, ko nói được từng nào giờ Anh, và lại chỉ có ít chi phí túi.
No one had heard of Yarome, so there I was in a strange country, speaking hardly any English & with not much money.
Và bọn chúng tôi phân phát hiện nay ông ta là fan La- tinh, không nói được giờ đồng hồ Anh, không tất cả tiền, ông sẽ lang thang trê tuyến phố các ngày tức thời, đói lả, với đang ngất xỉu ngất xỉu vì chưng thừa đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, & he"d fainted from hunger.
Và bọn chúng tôi phạt hiện ông ta là người La-tinh, ko nói được giờ đồng hồ Anh, không gồm chi phí, ông đã lang thang trên đường nhiều ngày liền, đói lả, với đang ngất ngất xỉu vày quá đói.
And we found out that he was Hispanic, he didn"t speak any English, he had no money, he"d been wandering the streets for days, starving, & he"d fainted from hunger.

Xem thêm: Xin Review Về Kem Zoley Xanh Trị Mụn, Xin Review Về Kem Zoley


lúc chúng tôi hỏi chị ấy về đa số câu được sơn đậm thì chị ấy nói: ‘Ồ, đó là phần nhiều câu làm tôi cảm đụng tương đối nhiều với tôi đang không khi nào phát âm được hoàn toàn bằng giờ Anh.
When we asked her about the highlighted verses, she said: ‘Oh, those are verses that touched my heart deeply which I had never fully understood in English.
Anh ấy sẽ vô cùng mong nói cho tôi biết kia nguyên nhân là sự nổi tiếng của ông ta về nhân quyền. nên anh ta không thể yên lặng được nữa
He wanted very, very much to lớn tell me that it was only because of his well-known st& on human rights that he couldn"t keep quiet any longer.
Nói thiệt tôi còn phát âm được ví như bước ra không bao gồm tiếng nhạc, dẫu vậy cố tai quái như thế nào anh lại lựa chọn nhạc cổ điển Lúc bản thân xuất hiện?
You know, I can understvà coming out to lớn no music, but why in the world would you choose classical music as your entrance?
Anh chẳng nói gì làm cho tôi thấy dễ chịu và thoải mái được đâu... bởi tôi khôngtiếng nói gì vào Việc này cả, Frank ạ.
There"s nothing you can say that"s gonna make me feel good... because I have no say in any of this, Frank.
Tôi ko nói tiếng Anh xuất sắc lắm, và nhiều lúc tôi không thật sự phát âm hồ hết gì tôi nghe được tận nhà thờ vào ngày Chúa Nhật.
I don’t speak English very well, and sometimes I don’t really understand what I hear at church on Sunday.
Từ Thụy Điển mang đến Pavệ sinh, những tác giả và dịch giả gửi mang đến mang lại tôi hầu như tác phđộ ẩm họ trường đoản cú xuất bạn dạng với cả đa số bản thảo trước đó chưa từng được xây dừng mà lại những bên xuất phiên bản nói giờ Anh chưa gạn lọc hoặc không còn được thiết kế nữa mang lại tôi vinch dự được chú ý ngắm phần đa nhân loại tưởng tượng tốt diệu kia.
From Sweden lớn Palau, writers và translators sent me self-published books and unpublished manuscripts of books that hadn"t been picked up by Anglophone publishers or that were no longer available, giving me privileged glimpses of some remarkable imaginary worlds.
Không một ai hiểu được một ngày nào kia, tôi sẽ được kêu gọi là một trong những Vị Thđộ ẩm Quyền Trung Ương với yêu cầu nói giờ Anh”.
Notoàn thân knew that one day I was going to lớn be called to be a General Authority & need lớn speak English,” he says.
Bây giờ, nhằm tôi nói thử Theo phong cách này, nếu tôi chạm mặt một người Hà Lan chỉ nói được độc nhất vô nhị tiếng Hà Lan, một bạn rất có thể trị bệnh ung thư liêu tôi rất có thể dừng anh ta lại vào bài toán bước vào ĐH Anh tốt không?
Now let me put it this way: if I met a monolingual Dutch speaker who had the cure for cancer, would I stop hyên ổn from entering my British University?
Tuy nhiên, cách đây không lâu tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện và đào tạo viên nổi tiếng của trường BYU là Lavell Edwards về kế hoạch của cuộc đấu, thì ông ấy nói: “Tôi không quan tâm đến hành động nào anh quyết định để gia công miễn sao chúng ta ghi được bàn chiến thắng cơ mà thôi!”
However, I recently spoke with BYU’s legendary coach LaVell Edwards about our game plans, and he said, “I didn’t care what play you called just as long as we scored a touchdown!”
Thời điểm toàn bộ chúng tôi bắt đầu nói tiếng Mã Lai, anh ta sẽ được nâng cấp chất lượng sinh hoạt, và ví như điều này không ra mắt, thì tiếp nối điều gì đã diễn ra?
The moment we all start speaking Malay, he is going to lớn have an uplift in the standard of living, and if doesn"t happen, what happens then?
Lúc đó chúng tôi ko nói được tiếng Tây Ban Nha nhưng mà vẫn dọn mang lại nghỉ ngơi miền tây-nam Tây Ban Nha, bí quyết xa phần đa địa điểm mà lại du khách nói giờ Anh hay tới lui.

Xem thêm: Acquainted Đi Với Giới Từ Gì, 50 Tính Từ Có Giới Từ Đi Kèm Thông Dụng


We did not speak Spanish, and we were going to southwest Spain, far from the haunts of English-speaking tourists.