Tóm tắt thông tư 200

Thông tứ 200/2014/TT-BTC, ngày 22 mon 1hai năm 2014 lâu năm 308 trang A4 được kết cấu thành 6 chương thơm, 130 điều. Với cân nặng công bố dài điều đó làm cho cho người gọi vô cùng cực nhọc lưu giữ.
Bạn đang xem: Tóm tắt thông tư 200

*

Để giúp các bạn dễ ợt hơn vào câu hỏi đọc, nghiên cứu và phân tích cùng tra cứuban bố từ thông tư 200, hocbong2016.net tóm lược lại như sau:


CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Điều 3. Đơn vị chi phí tệ vào kế toán thù

Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ vào kế toán

Điều 5. Chuyển đổi Báo cáo tài thiết yếu lập bởi đơn vị chi phí tệ trong kế toán là nước ngoài tệ quý phái Đồng Việt Nam

Điều 6. Kiểm toán Báo cáo tài bao gồm trong ngôi trường vừa lòng áp dụng đơn vị chi phí tệ vào kế tân oán là nước ngoài tệ

Điều 7. Tgiỏi đổi đơn vị chức năng chi phí tệ trong kế toán

Điều 8. Đơn vị hạch tân oán phụ thuộc

Điều 9. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán

Điều 10. Chế độ kế toán thù áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK nhiều loại 1

Điều 11. Nguyên ổn tắc kế toán thù tiền

Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt

Điều 13. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Điều 14. Tài khoản 113 – Tiền sẽ chuyển

Điều 15. Tài khoản 121 - Chứng khân oán gớm doanh

Điều 16. Tài khoản 128 - Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn

Điều 17. Nguyên tắc kế tân oán các khoản bắt buộc thu

Điều 18. Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Điều 19. Tài khoản 133 – Thuế cực hiếm gia tăng được khấu trừ

Điều trăng tròn. Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Điều 21. Tài khoản 138 - Phải thu khác

Điều 22. Tài khoản 141 - Tạm ứng

Điều 23. Ngulặng tắc kế tân oán Hàng tồn kho

Điều 24. Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

Điều 25. Tài khoản 152 - Nguyên liệu, thiết bị liệu

Điều 26. Tài khoản 153 - Công núm, dụng cụ

Điều 27. Tài khoản 154 - giá cả thêm vào, sale dlàm việc dang

Điều 28. Tài khoản 155 - Thành phẩm

Điều 29. Tài khoản 156 - Hàng hóa

Điều 30. Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Điều 31. Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Điều 32. Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Điều 33. Tài khoản 171 - giao hoán cài đặt, cung cấp lại trái khoán Chính phủ

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK loại 2

Điều 34. Ngulặng tắc kế toán thù gia sản cố định, nhà đất đầu tư và chi phí đầu tư desgin cơ bản dsinh hoạt dang

Điều 35. Tài khoản 211 - Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Điều 36. Tài khoản 212 - Tài sản cố định mướn tài chính

Điều 37. Tài khoản 213 - Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Điều 38. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản nuốm định

Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư

Điều 40. Nguyên ổn tắc kế toán thù những khoản đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

Điều 41. Tài khoản 221 – Đầu tứ vào công ty con

Điều 42. Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Điều 43. Tài khoản 228 - Đầu bốn khác

Điều 44. Kế tân oán thanh toán thích hợp đồng hợp tác tởm doanh

Điều 45. Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản

Điều 46. Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dnghỉ ngơi dang

Điều 47. Tài khoản 242 - Ngân sách chi tiêu trả trước

Điều 48. Tài khoản 243 - Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

Điều 49. Tài khoản 244 - Cầm nuốm, thế chấp, cam kết quỹ, cam kết cược

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK các loại 3

Điều 50: Nguyên tắc kế toán các số tiền nợ nên trả

Điều 51. Tài khoản 331 – Phải trả cho những người bán

Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước

Điều 53. Tài khoản 334 - Phải trả tín đồ lao động

Điều 54. Tài khoản 335 – giá thành yêu cầu trả

Điều 55. Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Điều 56.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa Webtretho, 1 Số Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa


Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Đồng Hóa Và Dị Hóa, Thế Nào Là Đồng Hóa Dị Hóa


Tài khoản 337 – Thanh khô toán theo giai đoạn phù hợp đồng xây dựng

Điều 57. Tài khoản 338 – Phải trả, đề nghị nộp khác

Điều 58. Tài khoản 341 – Vay và nợ mướn tài chính

Điều 59. Tài khoản 343 – Trái phiếu phân phát hành

Điều 60. Tài khoản 344 - Nhận cam kết quỹ, ký cược

Điều 61. Tài khoản 347 – Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả

Điều 62. Tài khoản 352 – Dự phòng đề xuất trả

Điều 63. Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Điều 64. Tài khoản 356 – Quỹ cải cách và phát triển kỹ thuật với công nghệ

Điều 65. Tài khoản 357 - Quỹ định hình giá bán

Điều 66. Nguim tắc kế toán thù vốn công ty ssống hữu

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK các loại 4

Điều 67. Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ ssinh sống hữu

Điều 68. Tài khoản 412 – Chênh lệch Đánh Giá lại tài sản

Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái

Điều 70. Tài khoản 414 - Quỹ chi tiêu phát triển

Điều 71. Tài khoản 417 – Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

Điều 72. Tài khoản 418 – Các quỹ không giống nằm trong vốn nhà sở hữu

Điều 73. Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Điều 74. Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế không phân phối

Điều 75. Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư thi công cơ bản

Điều 76. Tài khoản 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

Điều 77. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí ra đời gia tài cố gắng định

Điều 78. Nguim tắc kế tân oán những khoản doanh thu

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK loại 5

Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Điều 80. Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Điều 81. Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

TK loại 6

Điều 82. Nguyên ổn tắc kế tân oán các khoản chi phí

Điều 83. Tài khoản 611 - Mua hàng

Điều 84. Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp

Điều 85. Tài khoản 622 – giá cả nhân lực trực tiếp

Điều 86. Tài khoản 623 - túi tiền thực hiện máy thi công

Điều 87. Tài khoản 627 – giá cả thêm vào chung

Điều 88. Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Điều 89. Tài khoản 632 – Giá vốn sản phẩm bán

Điều 90. Tài khoản 635 – túi tiền tài chính

Điều 91. Tài khoản 641 - Chi tiêu cung cấp hàng

Điều 92. Tài khoản 642 – Chi phí thống trị doanh nghiệp

TK các loại 7

Điều 93. Tài khoản 711 - Thu nhập khác

TK một số loại 8

Điều 94. Tài khoản 811 - giá thành khác

Điều 95. Tài khoản 821 – túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

TK loại 9

Điều 96. Tài khoản 911 - Xác định tác dụng gớm doanh

CHƯƠNG III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 97. Mục đích của Báo cáo tài chính

Điều 98. Kỳ lập Báo cáo tài chính

Điều 99. Đối tượng áp dụng, trách rưới nhiệm lập cùng chữ ký bên trên Báo cáo tài chính

Điều 100. Hệ thống Báo cáo tài chủ yếu của doanh nghiệp

Điều 101. Yêu cầu so với thông báo trình diễn trong Báo cáo tài chính

Điều 102. Ngulặng tắc lập và trình diễn Báo cáo tài thiết yếu của chúng ta đáp ứng giả định chuyển động liên tục

Điều 103. Nguyên tắc lập với trình diễn Báo cáo tài thiết yếu khi chuyển đổi kỳ kế toán

Điều 104. Nguim tắc lập và trình diễn Báo cáo tài chủ yếu Lúc chuyển đổi bề ngoài cài doanh nghiệp

Điều 105. Nguim tắc lập và trình bày Báo cáo tài chủ yếu lúc chia bóc tách, sáp nhập công ty lớn

Điều 106. Lập và trình bày Báo cáo tài bao gồm Khi doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu trả định chuyển động liên tiếp

Điều 107. Đồng chi phí thực hiện nhằm lập Báo cáo tài thiết yếu Lúc ra mắt ra công bọn chúng và nộp các phòng ban công dụng cai quản Nhà nước trên toàn nước

Điều 108. Nguim tắc lập Báo cáo tài thiết yếu Khi thay đổi đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán

Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Điều 110. Nơi dìm Báo cáo tài chính

Điều 111. Những thông báo bình thường về doanh nghiệp

Điều 112. Hướng dẫn lập cùng trình bày Bảng bằng vận kế toán năm

Điều 113. Hướng dẫn lập với trình diễn Báo cáo tác dụng hoạt động sale (Mẫu số B02-DN)

Điều 114. Hướng dẫn lập với trình bày Báo cáo giữ chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN)