Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng số phân tử proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên ổn tố là 13.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Xác định ngulặng tử khối hận.


*

Call tổng thể hạt proton, tổng số hạt notron, tổng thể hạt electron thứu tự là Z, N, E.

Ta bao gồm N + Z + E = 13 vì chưng Z = E buộc phải 2Z + N = 13 (1)

Mặt không giống trường đoản cú ngulặng tố số 2 cho nguyên ổn tố 82 vào bảng tuần trả thì:

*

Tổng số hạt proton, notron với electron trong ngulặng tử của một ngulặng tố là 13. Xác định nguyên ổn tử kăn năn.


Theo đề bàiN + 2Z = 13 ( Vì số p = số e )=> N = 13 - 2Zta lại có :1 ≤ N/Z ≤ 1,5 Z ≤ N ≤ 1,5Z 3Z ≤ 13 ≤ 3,5Z 3,7 ≤ Z ≤ 4,3do đó chỉ có Z = 4=> E = 4=> N = 13 - 4.2 = 5A = N + Z = 5 + 4 = 9


Bài 1: Nguim tử của nguyên tố hóa học X có tổng các hạt proton, electron, notron bởi 58, trong các số ấy số phân tử mang năng lượng điện nhiều hơn số hạt ko có năng lượng điện là 18 hạt. Xác định thương hiệu của nguim tố X.


Theo đề ta có: số e+số p+số n=58

Mà số e=số p nên: 2.(số e)+số n=58 (1)

Ta lại có số hạt với điện nhiều hơn thế phân tử ko với điên là 18 hạt nên:

số e-số n=18 (2)

Công 2 vế (1) cùng (2) ta được:

3.(số e)=76

=>số e = số p =76:3 ngay sát =25

=>X là Mn

Bên cạnh đó là vậy trên quên òi


Ngulặng tử nguyên tố x tất cả tổng số phân tử proton notron electron là 34 phân tử trong đó số phân tử có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có năng lượng điện là 10 hạta, khẳng định nguyên ổn tố xb, tính khối lượng bởi gam của một nguyên ổn tử x biết khối lượng của một nguyên tử C là 1,9926×10^_23 gam và ngulặng tử khối hận của Cacbon bởi 12 dvc

a, Điện thoại tư vấn số proton, electron và notron của X theo lần lượt là p;e;n

Theo gt ta có:

(left{eginmatrix2p+n=34\2p-n=10endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixp=11\n=12endmatrix ight.)

Vậy X là Na

b, Ta có: $m_Na=23.1,9926.10^-23:12=3,819.10^-23$


Ngulặng tử X có số hạt p, n, e là 34 → p + n + e = 34 → 2p + n = 34 (1)

Trong số đó, số phân tử sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 10 → p + e – n = 10 → 2p – n = 10 (2)

Từ (1) cùng (2) → p = 11, n = 12

Số khối hận A = p + n = 11 + 12 = 23


Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử của một nguim tố là 13. Xác định thương hiệu nguyên tố với nguyên tử kăn năn của ngulặng tố đó. Viết cấu hình electron nguim tử.


- Trong nguyên ổn tử thì tỉ số N/Z ≥ 1 với N/Z ≤ 1,5

- Trong ngulặng tử số proton ngay số electron.

Theo đầu bài tổng 3 loại hạt là 13. Ta rất có thể biện luận nhỏng sau :

+ Nếu số p = số e = 3 thì số n = 13 - (3 + 3) = 7.

Tỉ số N/Z = 7/3 = 2,3 > 1,5 (loại)

+ Nếu số p = số e = 4 thì số n = 13 - (4 + 4) = 5.

Xem thêm: Phân Biệt Tuyến Nội Tiết Và Tuyến Ngoại Tiết, Tuyến Ngoại Tiết

Tỉ số N/Z = 5/4 = 1,25 (phù hợp)

+ Nếu số p = số e = 5 thì số n = 13 - (5 + 5) = 3.

Tỉ số N/Z = 3/5 = 0,6

Vậy nguyên tử kia tất cả Z = 4. Đó là beri (Be).

Ngulặng tử khối của nguyên tố chính là : 4 + 5 = 9 đvC.

Cấu hình electron ngulặng tử : 1 s 2 2 s 2


Đúng 1
Bình luận (0)

Tổng số phân tử proton, notron và electron trong nguyên ổn tử của một ngulặng tố là 13.

a) Xác định ngulặng tử kân hận.

b) viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử nguim tố đó.

Cho biết : Các ngulặng tố bao gồm số hiệu nguim tử từ bỏ 2 mang lại 82 vào bảng tuần hoàn thì 1(fracNZ)
Lớp 12 Hóa học Chủ đề 3. Cấu chế tác phân tử nhân nguim tử
2
0
Gửi Hủy

HD: Cách 1:

a) Tổng số phân tử là 13 buộc phải số e = số proton = <13/3> (lấy phần nguyên) = 4. Bởi vậy số hạt notron = 13 - 2.4 = 5 phân tử.

Suy ra số kăn năn A = N + Z = 5 + 4 = 9 (Be).

Xem thêm: Địa Lí 8 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ Và Nam Bộ Và Nam Bộ, Bài 43: Miền Nam Trung Bộ Và Nam Bộ

b) 1s22s2.

Cách 2:

Gọi Z, N tương xứng là số phân tử proton cùng notron của nguim tố X. Ta có: 2Z + N = 13. Suy ra N = 13 - 2Z cầm cố vào biểu thức 1 Đúng 0Đúng 0
4
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

1
Đúng 1
1
Đúng 0
1
Đúng 0Chuyên mục: Giáo Dục