Tử vi tiếng anh

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, và your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng Cách (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương Cách (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm Cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tđắm say LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật Cách (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want khổng lồ know specifically about your life, your career, & your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG TRONG LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character & achievement.Quyết định tính bí quyết và thành tích của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh

2. Cung Phụ Mẫu (Parent Palace):Describes relation with parents & elders.Mô tả quan hệ với phụ huynh với người phệ tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give sầu information about relatives, spriritual life.Nói về mẫu bọn họ, cuộc sống trung khu linch.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả những vụ đầu tư chi tiêu chủ yếu yếu đuối.

5. Cung Quan Lộc (Career Palace):The career that suits và the performance.Nghề nghiệp phù hợp phù hợp với đương số và công dụng các bước.

6. Cung Nô Bộc (Frikết thúc Palace):Sort of friends & surdinates likely.Dạng bằng hữu, cấp dưới của đương số.

Xem thêm: Is Real Là Gì ? Những Nhận Định Sai Lầm Về Hàng Real Real Nghĩa Là Gì

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move sầu lớn another place; or social communication.Cho biết bao giờ đương số đã dịch rời cho tới khu vực khác; hoặc về tiếp xúc xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức khỏe phổ biến của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả chứng trạng tài thiết yếu toàn diện và tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết quan hệ cùng với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả cuộc sống hôn nhân gia đình.

Xem thêm: Writing A Postcard From New York, How To Write A Postcard

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định quan hệ của đương số ra làm sao với anh người mẹ.