V bare infinitive là gì

Bài viết sau đây, IELTS TUTOR đã cung cấp mang lại mang đến các bạn biết tin về To infinitives, Bare infinities, cùng Gerund. Khi nghe về loại từ bỏ này, cứng cáp các bạn đều cho là chúng rất dễ dàng để học mà lại sự thật rất giản đơn nhầm lẫn và lần chần sử dụng cấu tạo như thế nào.

Bạn đang xem: V bare infinitive là gì


- Chủ ngữ của câu:

 To become a famous singer is her dream.

- Bổ ngữ đến chủ ngữ:

What I lượt thích is lớn swim in the sea & then to lớn lie on the warm svà.

- Tân ngữ của rượu cồn từ:

It was late, so we decided lớn take a taxi home.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased lớn see you.

- Theo sau một số hễ trường đoản cú độc nhất định:

They want to go home page.

- Theo sau một trong những danh từ bỏ tuyệt nhất định:

She has the ability khổng lồ run the company

- Dạng rút gọn gàng của "in order to", dùng để làm chỉ mục đích của hành động:

I eat more than normal lớn gain weight


- attempt: cố gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: mong mỏi đợi

- fail: thua cuộc, hỏng

- hope: hy vọng

- intend: định

- invite: mời

- learn: học/ học tập cách

- manage: xoay ssinh sống, cụ gắng

- offer: cho, khuyến mãi, đề nghị

- plan: lên kế họach

- pretend: đưa vờ

- promise: hứa

- refuse: trường đoản cú chối

- seem: dường như

- tell: bảo

- tend: gồm khuynh hướng

- threaten: ăn hiếp dọa

- want: muốn

- would like: hy vọng, thích


1.3.1. It takes / took + O + thời hạn + to-inf

It takes Nam two hours to lớn do that exercise.

1.3.2. Chỉ mục đích

I went lớn the post office lớn send a letter.

Xem thêm: Cách Cài Đặt 2 Hệ Điều Hành Song Song Song (Win 8,10 // Với Win 7)

1.3.3 Bổ ngữ đến danh từ bỏ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Is there anything to lớn eat?

1.3.4 It + be + adj + to-inf: thiệt … nhằm ..

It is interesting to study English

1.3.5. S + be + adj + to-inf

I’m happy khổng lồ receive your latter.

1.3.6. S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to lớn play basket ball.

1.3.7. S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough lớn play basket ball.

1.3.8. S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult to lớn learn English vocabulary.

Xem thêm: Có Nên Li Dị Vì Chồng Yếu Sinh Lý Webtretho, Hoang Mang Vì Chồng Yếu Sinh Lý

1.3.9. Sau những từ bỏ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (nhưng mà thường ko dùng sau why)

I don’t know what lớn say.

1.3.10. Be + khổng lồ verb (Phải làm cho gì đấy, bị tín đồ khác yêu thương cầu)

He is to submit the sales report by Monday


Verbs + Object + To infinitive
*

Submit
Cancel
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please cliông chồng the liên kết in the gmail khổng lồ confirm your subscription!