Weighted average là gì

Số bình quân gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được xem toán thù trên cơ sở các yếu tố tsi mê gia trung bình hoá gồm mục đích về qui tế bào góp sức khác nhau.

Bạn đang xem: Weighted average là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số bình quân gia quyền vào giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số bình quân là tiêu chuẩn biểu lộ mức độ nổi bật của một tổng thể và toàn diện bao gồm nhiều đơn vị thuộc một số loại được xác minh theo một tiêu thức nào kia.

Số trung bình gia quyền là một dạng số bình quân tuyệt trung bình số học tập mà lại trong các số đó những bộ phận sử dụng trong quy trình tính toán được gia quyền để đề đạt thực tế là không phải toàn bộ các bộ phận đều có trung bình quan trọng đặc biệt tương đồng.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được tính tân oán trên các đại lý những nhân tố tsay mê gia trung bình hoá tất cả vai trò về qui mô góp sức không giống nhau.

Xem thêm: Customer Behavior Là Gì - Phân Tích Hành Vi Khách Hàng Là Gì

- Không giống như số bình quân gia quyền, số bình quân giản đơn được tính toán trên cơ sở các yếu tố tđê mê gia bình quân hoá bao gồm mục đích về qui mô (tần số) góp sức giống hệt.

Công thức khẳng định và sứ mệnh của số bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng phát triển thành xitất cả trọng số/tần số tương xứng wi. Số trung bình gia quyền được khẳng định bởi công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà giá trị lượng trở nên quan lại sát

wi là trọng số hay tần con số vươn lên là quan sát

- Số trung bình gia quyền thường xuyên được thực hiện vào chỉ số giá đựng phản chiếu tỉ trọng tỷ lệ túi tiền của người sử dụng bỏ ra cho những mặt hàng khác biệt nhằm mục tiêu khẳng định nấc tăng bình quân của Chi tiêu.

Ví dụ

Giả sử mức sinh sống của người tiêu dùng được thay mặt bời ba hàng hóa nổi bật A, B và C mà anh ta cài. Trong thời gian nghiên cứu và phân tích, giá bán của cha sản phẩm & hàng hóa tăng thứu tự bởi 35%, 10% với 45%.

Xem thêm: Truyện Cười Bệnh Nhân Tâm Thần, Những Bệnh Nhân

Nếu người tiêu dùng thực hiện toàn bộ thu nhập cá nhân của chính mình để mua tía hàng hóa theo tỉ trọng theo lần lượt là 20%, 1/2 và 30%, cơ mà họ làm lơ thực tế này và tính số bình quân bằng cách cộng nút tăng giá lại cùng nhau, tiếp đến chia mang đến 3 (tức không gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết trái cho biết mức tăng giá bình quân là 30%. Nhưng tác dụng đã không giống đi giả dụ chúng ta tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x một nửa + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số trung bình đại diện thay mặt rộng mang đến nút đội giá, cũng chính vì chưa hẳn chỉ gồm nấc tăng giá của từng một số loại hàng hóa nhưng cả tỉ trọng, giỏi quyền số, của Ngân sách chi tiêu cũng khá được tính mang đến.