With pleasure

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pleasure
*

pleasure /"pleʤə/ danh từ nụ cười ưng ý, điều yêu thích, điều thú vui, niềm an lành trúc, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit"s a pleasure lớn...

Bạn đang xem: With pleasure

: thiệt là thú vị được...

Xem thêm: Help Me Mẹ Nào Phun Môi Ở Đâu Đẹp Webtretho, Help Me Mẹ Nào Phun Môi Trên 2 Tháng Giúp Em Với

to take pleasure in...

Xem thêm: Hóa Đơn Dưới 20 Triệu - Một Số Lưu Ý Quan Trọng Về Hóa Đơn

: yêu thích cùng với...with pleasure: xin vui lòng, vô cùng hân hạnh hoan lạc, hoan lạc; sự nạp năng lượng đùa truỵ lạca life given up to lớn pleasure: cuộc sống nạp năng lượng nghịch truỵ lạca man of pleasure: một bạn ưa khoái lạc, một bạn ăn uống đùa truỵ lạc ý mong mỏi, ý thíchwhat"s your pleasure, sir?: (thương thơm nghiệp) thưa ông ước ao mua gì ạ?, thưa ông nên gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không hỏi ý ao ước của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý ước ao, tuỳ ý thíchat someone"s pleasure: tuỳ ý ý muốn của aithat can be postponed during our pleasure: vấn đề đó rất có thể để lờ đờ lâu chừng như thế nào tuỳ theo nhu cầu của bọn chúng ta nước ngoài rượu cồn từ làm vui lòng, làm cho vui đam mê, có tác dụng vừa ý (ai) nội rượu cồn từ (+ in) yêu thích cùng với, vui ưng ý cùng với, thú vui vớito lớn pleasure in something: yêu thích cùng với loại gìto pleasure in doing something: thích thú có tác dụng loại gì
*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure to lớn welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing & joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give sầu (sb), provide | derive, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the end.

PREPhường. for ~ Some people read for pleasure, and others read khổng lồ study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other"s company.

PHRASES business và pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have sầu the pleasure of sth May I have sầu the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life"s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have sầu (formal) I hope lớn have the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise to lớn forego the pleasures of the flesh.