Key cài đặt windows 8

mình cài win 8.1 pro 64bit bằng usb bị lỗi nhập key The sản phẩm key entered does not match any of the windows images available for installation. Enter a different sản phẩm keymuốn chúng ta góp mình cùng với.cảm ơn nhiều
*
*
*
*
*
*
Thích

Key install toàn bộ những phiên bản:Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPTbộ vi xử lý Core N: 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKBProfessional N: JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KCEnterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXHEnterprise N: NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KWko đc nữa thì chúng ta đã thiết lập cần bạn dạng dởm